Về tiêm vacxin cho người từ 12-15 tuổi tại địa điểm tiêm vacxin tập trung

2021-09-28

SHARE THIS ITEM
Hiện tại người từ 12-15 tuổi được tiêm tại các cơ sở y tế; người trên 16 tuổi và người có bệnh nền được tiêm ở điểm tiêm vacxin tập trung. Người từ 12-15 tuổi bắt đầu có thể đặt lịch tiêm tại địa điểm tiêm vacxin tập trung theo lịch dưới đây. Tuy nhiên, thành phố Sapporo khuyến khích người trong độ tuổi trên nên đặt lịch tiêm tại cơ sở y tế nơi nắm rõ tình hình sức khỏe của bạn để theo dõi sức khỏe trước và sau khi tiêm.
<Địa điểm có thể đặt lịch tiêm>:
Sapporo Convention Center
Bắt buổi phải có 1 người bảo hộ đi cùng.
<Lịch tiêm mũi 1>:
Từ 10:30 - 16:00 ngày 4, 5, 8/10
<Cách đặt lịch tiêm> :(chỉ nhận qua điện thoại)
Trung tâm đặt lịch tiêm vacxin ngừa COVID-19 Sapporo 050-3684-9238 (hàng ngày từ 9:00-18:00 tiếng Nhật, tiếng Anh, Tiếng Trung, tiếng Hàn) . Từ 12:00 ngày 29/9
 
Thông tin chi tiết tham khảo: https://www.city.sapporo.jp.e.ain.hp.transer.com/2019n-cov/vaccine/12-15_syudansessyu.html
Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo: https://www.sapporolife.info/vn/article/?id=102
 
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る