Bảo hiểm y tế công

Bảo hiểm y tế công giúp giảm nhẹ gánh nặng chi phí y tế cho người bệnh, và những người sống ở Nhật Bản đều tham gia bảo hiểm. Bạn chỉ phải chi trả không quá 30 so với tổng chi phí điều trị y tế nếu bạn xuất trình thẻ bảo hiểm tại bệnh viện.

Bảo hiểm sức khỏe (Thủ tục: Công ty)

Đối tượng tham gia: Người đang làm việc tại công ty.

Bảo hiểm sức khỏe quốc gia (Thủ tục:Quầy bảo hiểm và Nenkin tòa thị chính quận)

Đối tượng tham gia: Người từ 74 tuổi trở xuống, không có bảo hiểm sức khỏe.

Chế độ y tế cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên (Thủ tục:Quầy bảo hiểm và Nenkin tòa thị chính quận)

Đối tượng tham gia: Người từ 75 tuổi trở lên và người trong độ tuổi từ 65 ~ 74 tuổi bị khuyết tật ở một mức độ nhất định.

*Quầy bảo hiểm và Nenkin tòa thị chính quận (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh

Bảo hiểm sức khỏe quốc gia (Dành cho người từ 74 tuổi trở xuống)

Nếu bạn thuộc đối tượng đăng ký cư trú tại thành phố Sapporo, và bạn không có tham gia bảo hiểm sức khỏe, v.v... tại nơi làm việc, bạn phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia. Bạn sẽ làm thủ tục tại Quầy bảo hiểm và Nenkin tòa thị chính quận của quận nơi bạn đang sống.
Khi địa chỉ thay đổi, hoặc khi sinh con, v.v..., bạn cần phải hoàn tất thủ tục trong vòng 14 ngày.

Hình ảnh: Ví dụ về thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc gia

Ví dụ về thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc gia

Chế độ y tế cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên(Dành cho người từ 75 tuổi trở lên và người trong độ tuổi từ 65~74 tuổi bị khuyết tật ở một mức độ nhất định)

Người thuộc đối tượng đăng ký cư trú tại thành phố Sapporo, và người từ 75 tuổi trở lên, phải tham gia chế độ y tế cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên.
Khi bạn chuyển đến từ bên ngoài Hokkaido, bạn sẽ làm thủ tục tại Ban bảo hiểm và trợ cấp ở Tòa thị chính quận của quận nơi bạn đang sống.

Hỗ trợ chi phí y tế

Bảo hiểm chăm sóc

Bảo hiểm chăm sóc là chế độ dành cho những người từ 40 tuổi trở lên tham gia và đóng phí bảo hiểm, và khi có nhu cầu chăm sóc, họ sẽ thanh toán một phần chi phí để có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc như chăm sóc tại nhà, chăm sóc ngoại trú, cho thuê mượn dụng cụ thiết bị phúc lợi, vào nội trú trong cơ sở phúc lợi chăm sóc người cao tuổi, v.v...
Phương thức tham gia được phân thành 2 loại theo độ tuổi: Người được bảo hiểm loại 1 dành cho người từ 65 tuổi trở lên, Người được bảo hiểm loại 2 dành cho người từ 40 đến 64 tuổi và đang tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia hoặc bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm việc.
Người thuộc đối tượng đăng ký cư trú tại thành phố Sapporo, và từ 40 tuổi trở lên, phải tham gia bảo hiểm chăm sóc. Phí bảo hiểm sẽ khác nhau tùy theo thu nhập, v.v...

Bảo hiểm thất nghiệp

Tiền trợ cấp

Đây là một hệ thống trong đó bạn đóng phí bảo hiểm, và nhận một khoản tiền đã được quyết định để hỗ trợ cuộc sống của bản thân và gia đình của bạn trong trường hợp bạn không thể làm việc do tuổi già hoặc khuyết tật, v.v..., hoặc trong trường hợp tử vong.

Tiền trợ cấp quốc gia

Bất kỳ ai trong độ tuổi 20~59 sống tại Nhật Bản đều phải tham gia chế độ tiền trợ cấp cơ bản. Thủ tục tham gia được thực hiện tại Ban bảo hiểm và trợ cấp ở Tòa thị chính quận (trừ những người thuộc các quốc gia được miễn tham gia theo hiệp ước).
Đối với nhân viên công ty, công chức, giáo viên (và vợ/chồng là người phụ thuộc của họ), thủ tục tham gia sẽ do nơi làm việc thực hiện và không cần đóng phí bảo hiểm riêng lẻ.
Nếu gặp khó khăn trong việc thanh toán, hãy trao đổi để được tư vấn về việc miễn hoặc hoãn nộp.

Lương hưu phúc lợi

Ngoài chế độ tiền trợ cấp quốc gia mà mọi người đều tham gia, thì những người làm việc cho công ty hoặc công chức, giáo viên phải tham gia chế độ lương hưu phúc lợi. Thủ tục tham gia sẽ do nơi làm việc thực hiện, và phí bảo hiểm được trừ vào lương.

Nhận tiền trợ cấp

Tiền trợ cấp được trả cho những người từ 65 tuổi trở lên, người khuyết tật, tang quyến, v.v... của người đã qua đời.
Để nhận được tiền trợ cấp, có các điều kiện như khoảng thời gian đã đóng phí bảo hiểm, v.v... Vui lòng liên hệ với Văn phòng tiền trợ cấp để biết chi tiết.

Thanh toán lương hưu một lần

Hiệp định an sinh xã hội

Những người trong độ tuổi 20 ~ 59 cư trú tại Nhật Bản cần phải tham gia vào chế độ tiền trợ cấp của Nhật Bản, nhưng nếu họ đang tham gia vào chế độ an sinh xã hội ở quốc gia của họ, họ sẽ phải trả hai lần phí bảo hiểm, v.v...
Ngoài ra, ngay cả khi tham gia, nhưng nếu khoảng thời gian tham gia ngắn, thì sẽ không nhận được tiền đáo hạn và phí bảo hiểm đã đóng sẽ không được trả lại. Có hiệp định an sinh xã hội để tránh tình trạng này.

Hội thảo chuyên gia dành cho người nước ngoài

Tại Tổ chức giao lưu quốc tế Sapporo, có tổ chức các buổi hội thảo, nơi các chuyên gia diễn thuyết về những thông tin được cư dân nước ngoài dành nhiều sự quan tâm.
Vào năm 2020, chúng tôi đã tổ chức hội thảo về chủ đề an sinh xã hội như bảo hiểm sức khỏe và tiền trợ cấp, v.v...

Thuế

Những người đang sống ở Nhật Bản đều đóng thuế bất kể quốc tịch.

Thuế thành phố

Thuế cư trú cá nhân

Thuế này áp dụng cho những người có địa chỉ ở thành phố Sapporo tại thời điểm ngày 1/1, và những người không có địa chỉ ở thành phố Sapporo nhưng có nhà hoặc văn phòng kinh doanh ở thành phố Sapporo. Bạn sẽ nộp thuế này cho thành phố Sapporo.

Thuế tài sản cố định

Thuế này áp dụng cho những người có đất hoặc nhà ở thành phố Sapporo tại thời điểm ngày 1/1. Bạn sẽ nộp thuế này cho thành phố Sapporo.

Thuế tài sản cố định (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Thuế xe hơi hạng nhẹ (xe kei)

Thuế này áp dụng cho những người có ô tô hoặc xe mô tô, v.v... với dung tích xy lanh từ 660cc trở xuống tại thời điểm ngày 1/4. Bạn sẽ nộp thuế này cho thành phố Sapporo vào tháng 5 hằng năm.

Thuế xe hơi hạng nhẹ (xe kei) (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Người quản lý việc nộp thuế

Người có nghĩa vụ nộp thuế cư trú cá nhân, thuế tài sản cố định, v.v... và gặp khó khăn trong việc tự nộp thuế, chẳng hạn như khi chuyển ra khỏi Nhật Bản, v.v..., cần phải nộp tờ khai cho Văn phòng thuế thành phố để chỉ định người quản lý việc nộp thuế.
Người quản lý việc nộp thuế sẽ thay mặt người có nghĩa vụ nộp thuế thực hiện các thủ tục, v.v... liên quan đến nộp thuế.

Thuế tỉnh (thuế kinh doanh, thuế ô tô, v.v...)

Thuế quốc gia (thuế thu nhập, v.v...)

Kê khai thuế

Kê khai thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt cho hoạt động tái thiết là thủ tục tính khoản thu nhập phát sinh trong 1 năm từ tháng 1 đến tháng 12 hằng năm, và khoản thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt cho hoạt động tái thiết trên khoản thu nhập đó, và bạn sẽ nộp tờ khai thuế trước thời hạn kê khai để quyết toán khoản thừa thiếu với số tiền thuế, v.v... đã khấu trừ tại nguồn.
Nếu bạn đang làm việc cho công ty thì công ty sẽ làm thủ tục quyết toán, nhưng nếu là người tự kinh doanh hoặc có thu nhập ngoài lương, v.v... thì bạn phải kê khai thuế với Văn phòng thuế.
Tờ khai thuế và hướng dẫn được cung cấp tại các Văn phòng thuế, và cũng có thể được tải xuống từ trang web của Cơ quan thuế quốc gia.

Tại bộ phận tư vấn người nước ngoài Sapporo, có tổ chức “Buổi tư vấn cùng chuyên gia” và “Buổi tư vấn về kê khai thuế”, nơi bạn có thể trao đổi miễn phí với nhân viên kế toán thuế.
Trang thông tin về buổi tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.