Thủ tục cư trú

Bảo hiểm/Tiền trợ cấp/Thuế

Bảo hiểm y tế công

Bảo hiểm y tế công giúp giảm nhẹ gánh nặng chi phí y tế cho người bệnh, tất cả những người sống ở Nhật Bản đều tham gia bảo hiểm. Bạn chỉ phải chi trả không quá 30% so với tổng chi phí điều trị y tế khi bạn xuất trình thẻ bảo hiểm tại bệnh viện.

Bảo hiểm sức khỏe (Thủ tục: Công ty)

Đối tượng tham gia: Người đang làm việc tại công ty.

Bảo hiểm sức khỏe quốc gia (Thủ tục:Quầy bảo hiểm và Nenkin tòa thị chính quận)

Đối tượng tham gia: Người từ 74 tuổi trở xuống, không có bảo hiểm sức khỏe.

Chế độ y tế cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên (Thủ tục:Quầy bảo hiểm và Nenkin tòa thị chính quận)

Đối tượng tham gia: Người từ 75 tuổi trở lên và người trong độ tuổi từ 65 ~ 74 tuổi bị khuyết tật ở một mức độ nhất định.

*Quầy bảo hiểm và Nenkin tòa thị chính quận (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh

Bảo hiểm sức khỏe quốc gia (Dành cho người từ 74 tuổi trở xuống)

Nếu bạn thuộc đối tượng đăng ký cư trú tại thành phố Sapporo, và bạn không có tham gia bảo hiểm sức khỏe, v.v... tại nơi làm việc, bạn phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia. Bạn sẽ làm thủ tục tại Quầy bảo hiểm và Nenkin tòa thị chính quận của quận nơi bạn đang sống.
Khi địa chỉ thay đổi, hoặc khi sinh con, v.v..., bạn cần phải hoàn tất thủ tục trong vòng 14 ngày.

Hình ảnh: Ví dụ về thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc gia

Ví dụ về thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc gia

Chế độ y tế cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên (Dành cho người từ 75 tuổi trở lên và người trong độ tuổi từ 65~74 tuổi bị khuyết tật ở một mức độ nhất định)

Người thuộc đối tượng đăng ký cư trú tại thành phố Sapporo và người từ 75 tuổi trở lên phải tham gia chế độ y tế cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên.
Khi bạn chuyển đến từ bên ngoài Hokkaido, bạn sẽ làm thủ tục tại Ban bảo hiểm và trợ cấp ở Tòa thị chính quận của quận nơi bạn đang sống.

Hỗ trợ chi phí y tế

Bảo hiểm chăm sóc

Bảo hiểm chăm sóc là chế độ dành cho những người từ 40 tuổi trở lên tham gia và đóng phí bảo hiểm. Khi có nhu cầu chăm sóc, người dân chỉ cần thanh toán một phần chi phí để có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc như chăm sóc tại nhà, chăm sóc ngoại trú, cho thuê mượn dụng cụ thiết bị phúc lợi, nội trú trong cơ sở phúc lợi chăm sóc người cao tuổi, v.v...
Phương thức tham gia được phân thành 2 loại theo độ tuổi: Người được bảo hiểm loại 1 dành cho người từ 65 tuổi trở lên, người được bảo hiểm loại 2 dành cho người từ 40 đến 64 tuổi và đang tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia hoặc bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm việc.
Người thuộc đối tượng đăng ký cư trú tại thành phố Sapporo và từ 40 tuổi trở lên phải tham gia bảo hiểm chăm sóc. Phí bảo hiểm sẽ khác nhau tùy theo thu nhập, v.v...

Bảo hiểm thất nghiệp

Lương hưu

Đây là một hệ thống trong đó bạn đóng phí bảo hiểm và sẽ nhận một khoản tiền cố định để hỗ trợ cuộc sống của bản thân và gia đình trong trường hợp bạn không thể làm việc do tuổi già hoặc khuyết tật, v.v..., hoặc trong trường hợp tử vong.

Lương hưu quốc gia

Theo quy tắc thì tất cả người dân trong độ tuổi 20~59 tuổi sống tại Nhật Bản đều phải tham gia chế độ lương hưu. Thủ tục đăng ký được thực hiện tại Phòng bảo hiểm hưu trí ở tòa thị chính quận (Trừ những người nước ngoài thuộc các nước được miễn trừ tham gia theo hiệp ước).
Đối với nhân viên công ty, công chức, giáo viên và người phụ thuộc, thủ tục đăng ký sẽ do nơi làm việc thực hiện và không cần đóng phí bảo hiểm riêng lẻ.
Nếu gặp khó khăn trong việc thanh toán, hãy trao đổi để được tư vấn về việc miễn hoặc hoãn nộp.

Thông tin về thủ tục xin miễn / hoãn lương hưu(Cập nhật : 24/1/2024)

Cơ quan hưu trí Nhật Bản sẽ gửi thư cho những đối tượng đủ điều kiện được miễn hoặc hoãn đóng phí bảo hiểm hưu trí quốc gia. (Phong bì như ảnh )

Hình ảnh phong bì

Nội dung bên trong là "Mẫu đơn xin hoãn đóng/miễn phí bảo hiểm hưu trí quốc gia". Vui lòng điền tên, số điện thoại của bạn và nếu bạn có vợ / chồng, tên và ngày sinh của vợ / chồng bạn, v.v..., và đính kèm " Nhãn dán bảo vệ thông tin cá nhân " kèm theo vào phong bì

Việc xét duyệt sẽ mất khoảng hai tháng. Kết quả sẽ được gửi thư thông báo.

Nếu bạn là sinh viên, hãy sử dụng “Chế độ thanh toán đặc biệt cho sinh viên” (※Một số trường học không đủ điều kiện). Nếu bạn là sinh viên và chưa hoàn thành các thủ tục, vui lòng liên hệ với trường học của bạn trước hoặc hỏi văn phòng hưu trí địa phương hoặc bộ phận bảo hiểm và hưu trí của văn phòng phường nơi bạn sinh sống.

Lương hưu phúc lợi

Ngoài chế độ lương hưu quốc gia mà mọi người đều tham gia, thì những người làm việc cho công ty hoặc công chức, giáo viên phải tham gia chế độ lương hưu phúc lợi. Thủ tục tham gia sẽ do nơi làm việc thực hiện và phí bảo hiểm được trừ vào lương.

Nhận tiền lương hưu

Tiền lương hưu được chi trả cho những người từ 65 tuổi trở lên, người khuyết tật, tang quyến, v.v... của người đã qua đời.
Để nhận được tiền lương hưu có các điều kiện như khoảng thời gian đã đóng phí bảo hiểm, v.v... Vui lòng liên hệ với Văn phòng hưu trí để biết thêm chi tiết.

Thanh toán lương hưu một lần

Hiệp định an sinh xã hội

Những người trong độ tuổi 20 ~ 59 tuổi cư trú tại Nhật Bản cần phải tham gia vào chế độ hưu trí của Nhật Bản, nhưng nếu họ đang tham gia vào chế độ an sinh xã hội ở quốc gia của họ, họ sẽ phải trả hai lần phí bảo hiểm.
Và trong trường hợp tham gia bảo hiểm nhưng nếu khoảng thời gian tham gia ngắn, thì sẽ không nhận được tiền đáo hạn và phí bảo hiểm đã đóng sẽ không được hoàn lại. Vì vậy, để phòng tránh tình trạng này xảy ra, hiệp định an sinh xã hội đã được ký kết giữa các nước với Nhật Bản. 

Hội thảo với chuyên gia dành cho người nước ngoài

Tại trung tâm giao lưu quốc tế Sapporo có tổ chức các buổi hội thảo, nơi các chuyên gia giải thích những nội dung được cư dân nước ngoài dành nhiều sự quan tâm.
Vào năm 2020, chúng tôi đã tổ chức hội thảo về chủ đề an sinh xã hội như bảo hiểm sức khỏe và tiền trợ cấp, v.v...

Thuế

Những người đang sống ở Nhật Bản đều phải đóng thuế bất kể quốc tịch.

Thuế thành phố

Thuế cư trú cá nhân

Thuế này áp dụng cho những người có địa chỉ ở thành phố Sapporo tại thời điểm ngày 1/1 và những người không có địa chỉ ở thành phố Sapporo nhưng có nhà hoặc văn phòng kinh doanh ở thành phố Sapporo. Bạn sẽ nộp thuế này cho thành phố Sapporo.

Thuế tài sản cố định

Thuế này áp dụng cho những người có đất hoặc nhà ở thành phố Sapporo tại thời điểm ngày 1/1. Bạn sẽ nộp thuế này cho thành phố Sapporo.

Thuế tài sản cố định (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Thuế xe ô tô hạng nhẹ (Xe kei)

Thuế này áp dụng cho những người có ô tô hoặc xe mô tô, v.v... với dung tích xy lanh từ 660cc trở xuống tại thời điểm ngày 1/4. Bạn sẽ nộp thuế này cho thành phố Sapporo vào tháng 5 hằng năm.

Thuế xe ô tô hạng nhẹ (Xe kei) (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Người quản lý việc nộp thuế

Người có nghĩa vụ nộp thuế cư trú cá nhân, thuế tài sản cố định, v.v... và gặp khó khăn trong việc tự nộp thuế, chẳng hạn như khi chuyển ra khỏi Nhật Bản, v.v..., cần phải nộp tờ khai cho Văn phòng thuế thành phố để chỉ định người quản lý việc nộp thuế.
Người quản lý việc nộp thuế sẽ thay mặt người có nghĩa vụ nộp thuế thực hiện các thủ tục, v.v... liên quan đến nộp thuế.

Thuế tỉnh (Thuế kinh doanh, thuế ô tô, v.v...)

Thuế quốc gia (Thuế thu nhập, v.v...)

Kê khai thuế

Kê khai thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt cho hoạt động tái thiết là thủ tục tính khoản thu nhập phát sinh trong 1 năm từ tháng 1 đến tháng 12 hằng năm và khoản thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt cho hoạt động tái thiết trên khoản thu nhập đó. Bạn sẽ nộp tờ khai thuế trước thời hạn kê khai để quyết toán khoản thừa thiếu với số tiền thuế, v.v... đã khấu trừ tại nguồn.
Nếu bạn đang làm việc cho công ty thì công ty sẽ làm thủ tục quyết toán, nhưng nếu là người tự kinh doanh hoặc có thu nhập ngoài lương, v.v... thì bạn phải kê khai thuế với Văn phòng thuế.
Tờ khai thuế và hướng dẫn được cung cấp tại các Văn phòng thuế, và cũng có thể được tải xuống từ trang web của Cơ quan thuế quốc gia.

Tại quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo có tổ chức “Buổi tư vấn cùng chuyên gia” và “Buổi tư vấn về kê khai thuế”, nơi bạn có thể trao đổi miễn phí với nhân viên cố  thuế.