A Guide to
Living in Sapporo

Hướng dẫn sống ở Sapporo

Quầy tư vấn dành cho
người nước ngoài Sapporo

SAPPORO HELP DESK
for Foreign Residents

TEL

Thời gian tiếp nhận thứ Hai ~ thứ Sáu, 09:30 ~ 17:00

Xem chi tiết

Đây là trang tổng hợp các thông tin cần thiết dành cho người nước ngoài sống ở Sapporo.

Tư vấn - Phiên dịch

Trường hợp khẩn cấp

Thảm họa - Phòng chống thảm họa

Thủ tục cư trú

Thông tin cuộc sống

Y tế - Phúc lợi

Công việc

Tiếng Nhật

Trẻ em - Giáo dục