A Guide to
Living in Sapporo

Hướng dẫn sống ở Sapporo

Quầy tư vấn dành cho
người nước ngoài Sapporo

SAPPORO HELP DESK
for Foreign Residents

TEL
お問い合わせ

Thời gian tiếp nhận thứ Hai ~ thứ Sáu 9:30 ~ 17:00
Thứ Tư 9:30 ~ 19:00

Xem chi tiết

Đây là trang tổng hợp các thông tin cần thiết dành cho người nước ngoài sống ở Sapporo.

~ Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài kéo dài thời gian tiếp nhận vào mỗi thứ Tư từ 9:30- 19:00 ~

Tư vấn - Phiên dịch

Trường hợp khẩn cấp

Thảm họa - Phòng chống thảm họa

Thủ tục cư trú

Thông tin cuộc sống

Y tế - Phúc lợi

Công việc

Tiếng Nhật

Trẻ em - Giáo dục