Đăng ký cư trú

Thủ tục đăng ký cư trú

Người nước ngoài thuộc đối tượng cần đăng ký cư trú phải khai báo cho Ban Hộ tịch và cư trú thuộc Tòa thị chính quận của quận (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh) mới đến sinh sống trong vòng 14 ngày kể từ ngày bắt đầu sinh sống tại Sapporo.

*Đối tượng áp dụng là người lưu trú trung và dài hạn (Người thuộc đối tượng được cấp thẻ lưu trú. Không bao gồm người có tư cách lưu trú là “Lưu trú ngắn hạn”, hoặc thời gian lưu trú  dưới 3 năm) hoặc người vĩnh trú đặc biệt có địa chỉ trong thành phố Sapporo.

Thủ tục thay đổi đăng ký cư trú

Nếu có sự thay đổi về nội dung khai báo thì tùy theo nội dung mà bạn có thể sẽ cần phải khai báo tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Tòa thị chính quận.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

 • Khi thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, khu vực, quốc tịch, v.v...

 • Khi có thay đổi liên quan đến điều kiện của tư cách lưu trú

Tòa thị chính quận (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

 • Khi thay đổi địa chỉ cư trú (Chuyển đến, chuyển chỗ ở, chuyển đi)

  *Người vĩnh trú đặc biệt vui lòng khai báo với tòa thị chính quận trong trường hợp thay đổi bất kỳ mục nào trên đây.

 Chuyển nhà (Chuyển đến, chuyển chỗ ở, chuyển đi)

Chuyển nhà đến Sapporo từ thành phố, thị trấn, làng xã khác (Chuyển đến)

Trong vòng 14 ngày, nộp giấy khai báo chuyển đến/chuyển chỗ ở cho Ban Hộ tịch và cư trú ở Tòa thị chính quận của quận mới đến cư trú (Cũng có thể nộp ở Văn phòng chi nhánh Shinoro đối với quận Kita và Văn phòng chi nhánh Jozankei đối với quận Minami).

Chuyển nhà trong thành phố Sapporo (Chuyển đến, chuyển chỗ ở)

Trong vòng 14 ngày, nộp giấy khai báo chuyển đến/chuyển chỗ ở cho Ban Hộ tịch và cư trú ở Tòa thị chính quận của quận mới đến cư trú (Cũng có thể nộp ở Văn phòng chi nhánh Shinoro đối với quận Kita và Văn phòng chi nhánh Jozankei đối với quận Minami).

Chuyển nhà sang thành phố, thị trấn, làng xã khác (Chuyển đi)

Nộp giấy khai báo chuyển đi cho Ban Hộ tịch và cư trú ở Tòa thị chính quận của quận mà bạn đang ở trước khi chuyển nhà (Cũng có thể nộp ở Văn phòng chi nhánh Shinoro đối với quận Kita và Văn phòng chi nhánh Jozankei đối với quận Minami).

Xin giấy đăng ký cư trú

Giấy đăng ký cư trú là giấy chứng nhận các thông tin như địa chỉ, họ tên, v.v...
Bạn có thể xin tại Ban Hộ tịch và cư trú ở Tòa thị chính quận hoặc Quầy dịch vụ chứng nhận Odori. Phí dịch vụ là 350 yên 1 bản. Để làm thủ tục, bạn cần có giấy tờ chứng minh danh tính như thẻ lưu trú hoặc giấy phép lái xe, v.v...
*Khi nhờ người khác mà không phải chính bản thân mình thực hiện yêu cầu, thì cần cả giấy tờ chứng minh danh tính của người yêu cầu đó như thẻ lưu trú hoặc giấy phép lái xe, v.v...
Khi người yêu cầu là người khác ngoài gia đình đang sống cùng, thì cần có giấy ủy quyền.

Giấy đăng ký cư trú – Chứng nhận các mục ghi trong giấy đăng ký cư trú (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Sinh con

Nhật Bản có chế độ hộ tịch để ghi lại và chứng minh các thông tin về việc sinh con, qua đời, độ tuổi, mối quan hệ gia đình, v.v... Người nước ngoài cũng cần phải khai báo tòa thị chính quận khi sinh con hoặc qua đời.

Đăng ký khai sinh

Bạn cần nộp giấy khai sinh cho Ban Hộ tịch và cư trú ở Tòa thị chính quận (Tiếng Nhật)(Tiếng Anhtrong vòng 14 ngày.

Để biết về các thủ tục khác, vui lòng xem tại trang Trẻ em và giáo dục – Mang thai, sinh con, nuôi dạy trẻ – Sau khi sinh con.

Giấy tờ cần thiết

 • Sổ theo dõi sức khỏe mẹ và 

 • Giấy chứng nhận sinh do bác sĩ hoặc y tá hộ sinh cấp

 • Thẻ bảo hiểm

 • Con dấu của cha hoặc mẹ (nếu là người nước ngoài khai báo thì không cần)

Qua đời

Giấy báo tử

Bạn cần nộp giấy báo tử cho Ban Hộ tịch và cư trú ở Tòa thị chính quận trong vòng 7 ngày.

Giấy tờ cần thiết

 • Giấy chứng tử do bác sĩ cấp

 • Con dấu của người khai (Gia đình của người qua đời) (Nếu là người nước ngoài khai báo thì không cần)

Hoàn trả lại thẻ lưu trú

Vui lòng trực tiếp mang thẻ lưu trú của người đã qua đời đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh), hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ sau trong vòng 14 ngày.

Địa chỉ gửi

Chi nhánh Odaiba của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo, tại 9F Tokyo Port Joint Government Building, 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 Japan

*Vui lòng ghi dòng chữ “在留カード等返納” (Hoàn trả lại thẻ lưu trú, v.v...) ở bên ngoài phong bì.

Về việc hoàn trả lại thẻ lưu trú, v.v... (Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản) 

Thủ tục tại quốc gia đang mang quốc tịch

Vui lòng xác nhận với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán để biết về các thủ tục tại quốc gia đang mang quốc tịch.

Giấy đăng ký kết hôn

Giấy đăng ký kết hôn

Khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật Nhật Bản, bạn phải nộp giấy đăng ký kết hôn ở văn phòng hành chính của thành phố, thị trấn, làng xã.
Để biết về các thủ tục khác, vui lòng xem tại trang Kết hôn và ly hôn.

Giấy tờ cần thiết

 • Đơn đăng ký kết hôn (Nhận tại Tòa thị chính quận)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn được cấp bởi Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của quốc gia người nước ngoài
 • Bản dịch sang tiếng Nhật của giấy chứng nhận bên trên (Cần có chữ ký hoặc con dấu của người dịch)

 • Hộ chiếu của người nước ngoài kết hôn

 • Bản sao hộ khẩu của người Nhật trong trường hợp kết hôn với người Nhật. (Nếu có hộ khẩu trong thành phố Sapporo thì không cần)

 • Con dấu của 2 người (Nếu là người nước ngoài khai báo thì không cần)

Giấy thông báo ly hôn

Khi thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật Nhật Bản, bạn phải nộp giấy thông báo ly hôn ở văn phòng hành chính của thành phố, thị trấn, làng xã.
Để biết về các thủ tục khác, vui lòng xem tại trang Kết hôn và ly hôn.

Giấy tờ cần thiết

 • Đơn ly hôn (Nhận tại Tòa thị chính quận)

 • Bản sao hộ khẩu (Nếu có hộ khẩu trong thành phố Sapporo thì không cần) và giấy đăng ký cư trú của người Nhật. Nếu đang đăng ký cư trú tại quận thực hiện khai báo thì không cần) trong trường hợp ly hôn với người Nhật.

 • Con dấu của 2 người. (Nếu là người nước ngoài khai báo thì không cần)

Khai báo liên quan đến quốc tịch

Có những khai báo khác cần nộp cho Ban Hộ tịch và cư trú ở Tòa thị chính quận, như giấy khai báo về việc lấy được hộ khẩu, giấy khai báo nhập quốc tịch, v.v...

Về nước

Bạn cần thực hiện thủ tục khi về nước.

Thủ tục của Tòa thị chính quận

Khai báo chuyển đi, hoàn trả lại thẻ My Number

Nộp giấy khai báo chuyển đi cho Ban Hộ tịch và cư trú ở Tòa thị chính quận của quận mà bạn đang sinh sống.
Người có thẻ My Number cần làm thủ tục hoàn trả tại Ban Hộ tịch và cư trú ở Tòa thị chính quận (Thông tin xác nhận rằng bạn đã hoàn trả thẻ sẽ được thể hiện trên thẻ, sau đó chúng tôi sẽ trả lại thẻ cho bạn.)

 • Chuyển nhà–Chuyển nhà từ thành phố Sapporo sang thành phố, thị trấn, làng xã khác (Chuyển đi) (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

 • My Number

Ngừng tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia, chế độ y tế cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên

Sau khi nộp giấy khai báo chuyển đi tại Ban Hộ tịch và cư trú ở Tòa thị chính quận, bạn có thể thực hiện thủ tục ngừng tham gia tại Ban bảo hiểm và trợ cấp ở Tòa thị chính quận.

Giấy tờ cần thiết

 • Giấy tờ xác nhận danh tính của người thực hiện thủ tục như hộ chiếu, thẻ lưu trú, giấy phép lái xe, v.v...
 • Giấy tờ thể hiện mã số cá nhân của chủ hộ và người thực hiện thủ tục như thẻ My Number, v.v...
 • Thẻ bảo hiểm

Người đang tham gia bảo hiểm sức khỏe tại công ty đang làm việc cần làm thủ tục tại công ty.

Thủ tục về sổ tay, trợ cấp, hỗ trợ v.v...

Người đang có các loại sổ tay như sổ tay người khuyết tật, v.v... và người đang nhận trợ cấp, hỗ trợ cần phải thực hiện thủ tục.

Chuyển nhà từ thành phố Sapporo sang thành phố, thị trấn, làng xã khác (Chuyển đi)–Người đang nhận trợ cấp, hỗ trợ v.v... (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Thủ tục của Văn phòng thuế thành phố, Cơ quan thuế

Thủ tục về thuế cư trú

Thuế cư trú là thuế nộp cho thành phố Sapporo đối với người có địa chỉ ở thành phố Sapporo tại thời điểm ngày 1/1 và nhận tiền lương, v.v... từ một khoản nhất định trở lên. Áp dụng tương tự trong trường hợp xuất cảnh khỏi Nhật Bản từ sau ngày 2/1.
Trong trường hợp không thể trả thuế cư trú trong khoảng thời gian trước khi xuất cảnh khỏi Nhật Bản, bạn cần chỉ định người thay thế bạn thực hiện các thủ tục thuế (người quản lý việc nộp thuế) trong số những người đang sinh sống tại Nhật Bản, và khai báo với văn phòng thuế thành phố (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh).

Thủ tục về thuế thu nhập

Người có thu nhập cần kê khai phải kê khai thuế với Cơ quan thuế, và nộp thuế trước khi rời Nhật Bản.
Trong trường hợp sau khi về nước mới kê khai thuế và nộp thuế, thì cần chọn ra người quản lý việc nộp thuế sinh sống trong nước Nhật, và nộp “Giấy khai báo người quản lý việc nộp thuế” cho Cơ quan thuế.
Nếu có hiệp định thuế giữa Nhật Bản và quốc gia đang mang quốc tịch, bạn có thể được miễn thuế thu nhập, v.v... Ngoài ra, để tránh bị đánh thuế hai lần sau khi trở về Nhật Bản, bạn có thể sẽ cần giấy tờ chứng nhận việc nộp thuế. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xác nhận với Cơ quan thuế(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh).

Thủ tục của Văn phòng lương hưu

Tiền hoàn lại một lần khi ngừng tham gia bảo hiểm

Người nước ngoài đang tham gia lương hưu quốc dân và lương hưu phúc lợi đã thanh toán phí bảo hiểm từ 6 tháng trở lên sẽ có thể nhận tiền hoàn lại một lần khi ngừng tham gia bảo hiểm nếu yêu cầu trong vòng 2 năm sau khi xuất cảnh khỏi Nhật Bản. Vui lòng liên hệ với Văn phòng lương hưu  (Tiếng Nhật) để biết chi tiết.

*Nếu bạn đã nhận tiền hoàn lại một lần khi ngừng tham gia bảo hiểm, thì khoảng thời gian tương ứng đó sẽ không còn được tính là thời gian tham gia lương hưu.
Người tham gia lương hưu trong một khoảng thời gian ở quốc gia đối tác có thỏa thuận với Nhật Bản về việc cộng gộp thời gian tham gia lương hưu có thể nhận tiền lương hưu của Nhật Bản và quốc gia đối tác bằng cách cộng gộp thời gian tham gia đóng lương hưu theo một số điều kiện nhất định. Vui lòng lưu ý rằng nếu đã nhận tiền hoàn lại một lần khi ngừng tham gia bảo hiểm, bạn sẽ không thể cộng gộp khoảng thời gian đó.

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản

Khai báo liên quan đến cơ quan trực (Cơ quan tiếp nhận hoạt động, cơ quan ký kết hợp đồng)

Khai báo về việc rời khỏi/chuyển địa điểm làm việc khỏi cơ quan tiếp nhận hoạt động, kết thúc hợp đồng với cơ quan ký kết hợp đồng v.v... cho Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo.

Thủ tục khai báo liên quan đến cơ quan trực thuộc, v.v... (Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Trả lại thẻ lưu trú

Khi bạn xuất cảnh sau khi hoàn thành các hoạt động tại Nhật Bản (Trừ trường hợp xuất cảnh bằng Cấp phép tái nhập cảnh), bạn phải hoàn trả lại thẻ lưu trú cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương. Vui lòng hoàn trả lại cho cán bộ thẩm tra nhập cảnh ở sân bay (Cảng) nơi bạn xuất cảnh.

Về việc hoàn trả lại thẻ lưu trú, v.v... (Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản)

Thủ tục khác

Liên hệ trả phòng trọ, căn hộ

Thông báo về việc trả phòng với chủ hộ hoặc công ty quản lý trước thời hạn ghi trên hợp đồng (Thông thường là khoảng trước 1 tháng).
Khi bàn giao lại phòng, chủ hộ hoặc người của công ty quản lý sẽ có mặt để kiểm tra tình trạng phòng.
Bạn sẽ trả lại chìa khóa và được tính toán chi tiết về việc hoàn trả lại tiền đặt cọc.

Hủy hợp đồng điện, ga, hệ thống nước, NHK

Trước khi chuyển nhà, bạn cần thực hiện thủ tục hủy hợp đồng các loại phí sinh hoạt công cộng.

Chuyển nhà từ thành phố Sapporo sang thành phố, thị trấn, làng xã khác (Chuyển đi)–Đừng quên thực hiện thủ tục đối với các loại phí sinh hoạt công cộng (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Hủy hợp đồng điện thoại, đường truyền Internet

Nếu bạn đang ký kết hợp đồng điện thoại và đường truyền Internet, bạn cần liên hệ với từng công ty mà bạn đang ký kết hợp đồng để thực hiện thủ tục hủy hợp đồng.

Xử lý đồ không dùng đến

Bạn cần chuyển tất cả hành lý ra khỏi phòng và vệ sinh sạch sẽ.
Có 3 cách để xử lý tạm thời một lượng lớn rác thải. Vui lòng xem trên trang web của thành phố Sapporo để biết thêm chi tiết.

 • Xử lý rác theo bảng phân loại rác (Vứt các loại rác cồng kềnh tại trạm thu gom rác)
 • Tự mình vận chuyển đến cơ sở xử v.v...

 • Nhờ công ty thu gom và vận chuyển ※Có thể sẽ mất phí tùy vào phương pháp xử lý

Về việc xử lý tạm thời một lượng lớn rác thải vì lý do chuyển nhà, thu dọn di vật v.v... (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Thủ tục đối với xe ô tô v.v...

Các thủ tục trong trường hợp xe ô tô không cần dùng đến nữa có các loại thủ tục như hủy bỏ đăng ký vĩnh viễn, hủy bỏ đăng ký tạm thời, tạm hủy đăng ký để xuất khẩu... Tùy thuộc vào loại và kích thước của xe ô tô hoặc xe mô tô mà cơ sở phụ trách sẽ khác nhau. Vui lòng liên hệ với cơ sở phụ trách để biết thêm chi tiết về những giấy tờ cần thiết cho thủ tục.

Xe ô tô thông thường, xe mô tô (Trên 125cc)

 • Chi cục vận tải Sapporo (1 Chome-1, Kita 28 Johigashi, Higashi-ku) TEL: 050-5540-2001 ※Hệ thống trả lời tự động 
  Thời gian: Thứ Hai~thứ Sáu, từ 08:45~11:45, 13:00~16:00

 • Xe ô tô – Thủ tục đăng ký (Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản) Tiếng Nhật

Xe ô tô hạng nhẹ (Xe kei)

 • Hiệp hội kiểm tra xe ô  hạng nhẹ, Văn phòng chủ quản Sapporo (20 Chome-1-20, Shinkawa 5 Jo, Kita-ku)
  Tel: 050-3816-1763

  Thời gian: Thứ Hai ~ thứ Sáu từ  08:45~11:45, 13:00~16:00
  ​​※ Trừ thứ Bảy, nhật, ngày lễ, nghỉ tết 29/12~3/1​​​​​

 • Hiệp hội kiểm tra xe ô tô hạng nhẹ Tiếng Nhật

Xe hai bánh có gắn động cơ ・Xe mô tô (từ 125cc trở xuống)

Thủ tục của các cơ quan trực thuộc (Nơi làm việc, trường học)

Vui lòng xác nhận với từng cơ quan trực thuộc để biết về những thủ tục cần thiết tại nơi làm việc và trường học...

Hủy tài khoản ngân hàng

Thực hiện thủ tục hủy tài khoản tại quầy hỗ trợ của ngân hàng.

Các mục khác (My Number, Chế độ an sinh xã hội, Mã số thuế, Đăng ký con dấu)

My Number (Chế độ an sinh xã hội, mã số thuế)

My Number là dãy số gồm 12 chữ số được cấp cho tất cả những người có giấy đăng ký cư trú tại Nhật Bản. Số này được sử dụng để xác nhận rằng thông tin cá nhân được ghi nhận trong nhiều tổ chức ở 3 lĩnh vực an sinh xã hội, thuế và ứng phó với thảm họa là thông tin của cùng một người.

Đăng ký con dấu

Ở Nhật Bản, bạn cần con dấu trong nhiều trường hợp như mở tài khoản ngân hàng hoặc ký kết hợp đồng điện thoại di động, v.v...
Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục hoặc ký kết hợp đồng quan trọng, bạn cần con dấu đã đăng ký (Jitsuin)

Đăng ký con dấu (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Con dấu