Bệnh viện

Hotline Phiên dịch Y tế Sapporo 011-211-2121

Dịch vụ này hỗ trợ những nội dung sau đây

 • Chúng tôi sẽ cho bạn biết nên đến bệnh viện nào. (24 giờ mỗi ngày)
 • Đặt lịch khám tại các bệnh viện trong phạm vi Thành phố Sapporo

* Có thể đặt trước và yêu cầu bệnh viện trong thời gian bệnh viện làm việc.

 • Khi đến bệnh viện, bạn có thể sử dụng thông dịch viên qua điện thoại (21 ngôn ngữ).
 • Chúng tôi có thể cử một thông dịch viên tình nguyện (chỉ tiếng Anh / Trung Quốc) đi cùng bạn.

  ①Người sống ở thành phố Sapporo (Không bao gồm các đối tượng có thời gian lưu trú ngắn hạn)
  ②Người sống ngoài thành phố Sapporo  đến bệnh viện ở Sapporo
*Bạn cần đặt lịch một vài ngày trước khi đến bệnh viện.
*Thông dịch viên từ SEMI Sapporo, một tổ chức phi lợi nhuận, sẽ hỗ trợ về tiếng Anh và thông dịch viên từ SCI (Nhóm phiên dịch y tế Trung Quốc Sapporo) sẽ hỗ trợ về tiếng Trung.
*Nếu bạn muốn đi cùng, vui lòng cho nhân viên trực tổng đài  địa chỉ email của bạn.

 • Không tốn phí phiên dịch .

* Áp dụng phí cuộc gọi.

Ngôn ngữ được hỗ trợ
Lên đến 32 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Miến Điện, tiếng Mông Cổ, tiếng Hindi, tiếng Ba Tư, (tiếng Quảng Đông, v.v.) *Có thể không có sẵn .

Vui lòng tham khảo về cách sử dụng tại đây

Trung tâm cấp cứu Sapporo

TEL:#7119 hoặc 011-272-7119

Khi bị thương hoặc bệnh đột ngột, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về việc nên đến bệnh viện khám hay là gọi xe cứu thương.

Thời gian 24/7 hàng ngày
Ngôn ngữ Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Thái, tiếng Malaysia

Trung tâm cấp cứu Sapporo (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Trung tâm hướng dẫn thông tin y tế cấp cứu Hokkaido

Bạn có thể tra cứu thông tin bệnh viện trên máy tính cá nhân hoặc trên điện thoại di động.

Hệ thống y tế cấp cứu-thông tin thảm họa diện rộng Hokkaido(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Bản đồ thông tin cơ sở y tế (Hiệp hội Y khoa thành phố Sapporo)

Bạn có thể tra cứu thông tin của bệnh viện hiện đang điều trị.

Bản đồ cơ sở y tế (Hiệp hội Y khoa thành phố Sapporo)Tiếng Nhật

Cục Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO)

Bạn có thể tra cứu các bệnh viện hỗ trợ tiếng nước ngoài.

Tìm kiếm cơ sở y tế (Cục Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO))(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

Cập nhật thông tin về dịch COVID-19

Tìm phiên dịch y tế

Hỗ trợ chi phí y tế

Bảo hiểm chăm sóc

Bảo hiểm chăm sóc là chế độ dành cho người từ 40 tuổi trở lên có nhu cầu được chăm sóc. Cần thanh toán một phần chi phí để có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc như chăm sóc tại nhà, chăm sóc ngoại trú, cho thuê mượn dụng cụ thiết bị phúc lợi, vào nội trú trong cơ sở chăm sóc người cao tuổi, v.v...

Có 2 hình thức tham gia: Người được bảo hiểm loại 1 dành cho người từ 65 tuổi trở lên, Người được bảo hiểm loại 2 dành cho người từ 40 đến 64 tuổi và đang tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia hoặc bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm việc.

Các dịch vụ chăm sóc có thể sử dụng với bảo hiểm chăm sóc sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe của người sử dụng. Để sử dụng dịch vụ chăm sóc, bạn cần phải đăng ký với Ban Sức khỏe và phúc lợi ở Tòa thị chính quận(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh) để được xác nhận là cần chăm sóc.

Sách “Giới thiệu về bảo hiểm chăm sóc” tóm tắt những thông tin tai thành phố Sapporo về cơ chế của bảo hiểm chăm sóc, cách sử dụng dịch vụ, các loại dịch vụ, phí bảo hiểm...

Giới thiệu về bảo hiểm chăm sóc

Giới thiệu về bảo hiểm chăm sóc

 • Dành cho người muốn sử dụng dịch vụ bảo hiểm chăm sóc (Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)
 • Giới thiệu về bảo hiểm chăm sóc

  Tiếng Nhật (Thành phố Sapporo)
  Tiếng Anh (Trung tâm giao lưu quốc tế Sapporo)

Phúc lợi cho người khuyết tật

Trong một số trường hợp, người khuyết tật, v.v... có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau.

Các dịch vụ mà bạn có thể sử dụng sẽ khác nhau tùy theo mức độ và tình trạng khuyết tật, vui lòng liên hệ với Ban Sức khỏe và phúc lợi của quận(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh) nơi bạn cư trú.

Hướng dẫn về phúc lợi cho người khuyết tật

Hướng dẫn về phúc lợi cho người khuyết tật

 

Quầy tư vấn

 • Ban Sức khỏe và phúc lợi Tòa thị chính quận (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)
  Tư vấn về sức khỏe và phúc lợi cho người khuyết tật.
 • Văn phòng tư vấn phục hồi chức năng cho người khuyết tật (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)
  Đánh giá điều trị phục hồi chức năng và hỗ trợ chi phí thiết bị phụ trợ cho người khuyết tật thể chất từ 18 tuổi trở lên.

 • Văn phòng tư vấn phục hồi chức năng cho người khuyết tật trí tuệ (Trung tâm tư vấn Maachi) (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

  Đánh giá, cấp sổ chứng nhận người khuyết tật trí tuệ từ 18 tuổi trở lên.

 • Trung tâm phúc lợi và sức khỏe tâm thần (Sapporo Kokoro)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

  Tư vấn sức khỏe tâm thần qua điện thoại. Tùy nội dung cần tư vấn, trung tâm sẽ cung cấp thông tin cơ quan tư vấn phù hợp.

 • Trung tâm thông tin cho người khuyết tật thính giác và thị giác (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

  Giáo dục và tư vấn về hòa nhập với xã hội, cho mượn sách chữ nổi, sách ghi âm dành cho người khuyết tật thị giác.

 • Trung tâm tư vấn trẻ em (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

  Cung cấp tư vấn về sự phát triển, ứng xử, hành vi không tốt... cho trẻ em dưới 18 tuổi.

 • Trung tâm tổng hợp hỗ trợ phát triển trẻ em (Chikutaku) (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

  Hỗ trợ  y tế và phúc lợi cho sự phát triển thể chất và tinh thần, các vấn đề về cảm xúc và hành vi của trẻ em.

 • Văn phòng hỗ trợ tư vấn cho người khuyết tật (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

  Tư vấn về đời sống và hỗ trợ cho người khuyết tật và gia đình của họ.

 • Dự án hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật... (Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)

  Hướng dẫn điều trị y tế và hỗ trợ phục hồi chức năng, hỗ trợ cuộc sống cộng đồng của trẻ em bị khuyết tật tinh thần hoặc thể chất mức độ nặng, khuyết tật về phát triển..., và gia đình của các em.

Khi cần phiên dịch cho tư vấn, vui lòng sử dụng dịch vụ “Phiên dịch miễn phí Sapporo”.

Hỗ trợ dành cho các hộ gia đình thuộc diện miễn thuế thị dân

Trợ cấp tiền hỗ trợ vật giá tăng cao năm 2023 dành cho gia đình có con và các hộ chỉ nộp phần thuế thị dân tình theo bình quân đầu người 

[Đối tượng] Có đăng ký cư trú ở thành phố Sapporo tính tới thời điểm 1/12/2023 ① Thuộc diện miễn thuế thị dân năm 2023 ② Thuộc diện chỉ nộp thuế thị dân tính theo bình quân đầu người (Ngoại trừ hộ gia đình chỉ bao gồm người phụ thuộc của người nộp thuế)


[Số tiền trợ cấp] ① 50.000 yên/ trẻ ② 100.000 yên/ hộ (Cộng thêm 50.000 yên/ trẻ nếu nhà có trẻ em) Trẻ có ngày sinh từ 2/4/2005

[Đăng ký] Những hộ thuộc diện miễn thuế thị dân năm 2023 đã nhận hỗ trợ vật giá tăng cao (7man) trước đó thì không cần làm thủ tục (Tiền trợ cấp được chuyển vào ngày 28/3)
Từ ngày 15/3 thư xác nhận sẽ được gửi đến các hộ nằm trong đối tượng nhận trợ cấp còn lại (Phong bì như ảnh). Vui lòng gửi thư xác nhận trước ngày thứ Sáu 31/5 (Tính theo dấu bưu điện). Người dân sẽ nhận được trợ cấp khoảng 3 tuần sau khi giấy tờ được xét quyệt.

Phong bì

[Trang chủ tòa thị chính Sapporo]

① https://www.city.sapporo.jp/rinnjitokubetukyufukin/r5_2hikazei_kodomo.html

② https://www.city.sapporo.jp/rinnjitokubetukyufukin/r5_2kintou.html

Vui lòng liên hệ đến tổng đài bên dưới trong trường hợp muốn xác nhận vấn đề đăng ký hoặc không nhận được thư xác nhận.

Trung tâm giải đáp thắc mắc tiền trợ cấp hỗ trợ vật giá tăng cao thành phố Sapporo

Số điện thoại: 050-3352-2002

Giờ tiếp nhận: Các ngày trong tuần từ 9:00 đến 18:00 

Ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Philipin, tiếng Nepal, tiếng Hindi, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Miến Điện

Nếu bạn mong muốn được hỗ trợ làm thủ tục đăng ký vui lòng liên hệ với Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo.

Trợ cấp tiền hỗ trợ vật giá tăng cao dành cho các gia đình thuộc diện miễn thuế thị dân 2023

[Đối tượng] Tính đến thời điểm 1/12/2023 những hộ đã có đăng ký địa chỉ cư trú trong thành phố, tất cả thành viên trong hộ đều được miễn thuế bình quân đầu người hoặc miễn giảm toàn bộ thuế (Ngoại trừ hộ gia đình chỉ bao gồm người phụ thuộc của người nộp thuế)

[Số tiền trợ cấp] 70.000 yên mỗi hộ gia đình

[Phương pháp đăng ký]
① Đối với các hộ gia đình (*) đã nhận trợ cấp hỗ trợ dành cho hộ thuộc diện miễn thuế thị dân  thành phố Sapporo năm 2023 (30.000 yên) sẽ nhận được thông báo (phong bì như ảnh ) sau ngày 17/01.
Nếu không có thay đổi nào trong tài khoản hoặc vấn đề phát sinh khác, 70.000 yên sẽ được chuyển vào tài khoản ghi trong thông báo vào ngày 19 hoặc 20/02.
*Ngoại trừ những người có tên Katakana trong đăng ký cư trú không khớp với tên tài khoản (thuộc đối tượng ② bên dưới).

Phong bì dành cho đối tượng ①

② Đối với những người không thuộc đối tượng ①, bạn sẽ nhận được thư xác nhận sau ngày 02/02 và sẽ phải hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Phong bì dành cho đối tượng ②

Tham khảo hướng dẫn bên dưới kiểm tra lại nội dung thư và ký tên. 

Thời hạn đăng ký: 30/4/2024    ※Chấp nhận dấu bưu điện cùng ngày

※Đối với các đối tượng đã ly hôn hoặc đang tạm lánh tại các trung tâm do bị bạo lực gia đình không nhận được thư thông báo hay thư xác nhận, vui lòng tham khảo trang Giải pháp dành cho các đối tượng cần sự quan tâm đặc biệt 

③ Nếu bạn cho rằng mình đủ điều kiện nhưng không thuộc trường hợp  ① và ②, vui lòng liên hệ với tổng đài bên dưới.

Trung tâm giải đáp thắc mắc tiền trợ cấp hỗ trợ vật giá tăng cao thành phố Sapporo

Số điện thoại: 050-3352-2002

Giờ tiếp nhận: Các ngày trong tuần từ 9:00 đến 18:00 

Ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Philipin, tiếng Nepal, tiếng Hindi, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Miến Điện

Trang chủ tòa thị chính thành phố Sapporo

 Vui lòng liên hệ Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo nếu bạn cần giúp đỡ về thủ tục đăng ký

※ Hãy cảnh giác với các hình thức lừa đảo tinh vi và chiếm đoạt thông tin cá nhân
・ Chính phủ và thành phố Sapporo không hề yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục đăng ký thông qua thao tác trên máy ATM, chuyển khoản phí dịch vụ hoặc sử dụng các đường dẫn trên E-mail để nhận được tiền trợ cấp này. Do đó, nếu phát hiện có bất kỳ cuộc điện thoại, E-mail, thư từ bất thường nào hãy nhanh chóng báo cho cảnh sát (Số tư vấn chuyên dụng của sở cảnh sát Hokkaido là #9110), hoặc trung tâm người tiêu dùng. 
・ Hãy cảnh giác với các trang mạng giả mạo chính phủ và thành phố Sapporo. Nếu phát hiện có điều gì bất thường, đừng truy cập ngay mà hãy kiểm tra với đường dẫn của trang chính thống. 

Khi gặp khó khăn trong cuộc sống

Các khoản cho vay của Hội đồng phúc lợi xã hội

Quỹ phúc lợi đời sống

Hội đồng phúc lợi xã hội sẽ cho vay khoản vốn cần thiết sau khi xét duyệt nhằm thúc đẩy sự độc lập về tài chính và động lực sống của các hộ gia đình có thu nhập thấp, hộ gia đình có người khuyết tật, hộ gia đình có người cao tuổi.

Quỹ hỗ trợ khẩn cấp

Hội đồng phúc lợi xã hội sẽ cho vay khoản vốn cần thiết sau khi xét duyệt đối với hộ gia đình có thu nhập thấp, hộ gia đình thuộc diện nhận hỗ trợ sinh hoạt khi các hộ gia đình này gặp khó khăn vì những khoản chi tiêu tạm thời, và không nhận được hỗ trợ khác, v.v...

Chương trình hỗ trợ tự lập cho người có hoàn cảnh khó khăn

Tiền trợ cấp bảo đảm nhà ở

Đối với những người đang tìm việc làm để duy trì sinh kế, chương trình sẽ giúp chi trả một khoản tiền tương đương với tiền thuê nhà trong một khoảng thời gian nhất định, ngoài ra, các nhân viên hỗ trợ cũng sẽ hỗ trợ về việc làm.

Hỗ trợ sinh hoạt

Hỗ trợ sinh hoạt không được áp dụng cho người nước ngoài, tuy nhiên, nếu người vĩnh trú, vợ/chồng của người Nhật hoặc của người vĩnh trú, hoặc người định cư lâu dài đang gặp khó khăn và không được nhận viện trợ cần thiết từ lãnh sự quán, v.v... thì theo chế độ áp dụng hỗ trợ sinh hoạt, người đó có thể nhận được những bảo đảm về sinh hoạt căn cứ vào các tiêu chuẩn và điều kiện đã được quy định

Nếu bạn đang gặp khó khăn, vui lòng liên hệ đến Ban Hỗ trợ của Tòa thị chính quận(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh) có thẩm quyền đối với nơi cư trú được ghi trên thẻ lưu trú hoặc giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt của bạn.

 • Chế độ hỗ trợ sinh hoạt(Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)
 • Tư vấn về phúc lợi cho người khuyết tật, phúc lợi cho người cao tuổi, các phúc lợi và chăm sóc y tế khác(Thành phố Sapporo)(Tiếng Nhật)(Tiếng Anh)