Tư cách lưu trú

Tư cách lưu trú là tư cách tương ứng với mục đích nhập cảnh và lưu trú. Bạn có thể tham gia vào các hoạt động trong phạm vi tư cách lưu trú và thời gian lưu trú được cấp phép.

Thẻ lưu trú

Thẻ lưu trú là một loại giấy tờ tùy thân cho người nước ngoài cư trú ở Nhật Bản. Thẻ được cấp cho những người nước ngoài lưu trú lại Nhật Bản trên 3 tháng (Người lưu trú trung và dài hạn). Người từ 16 tuổi trở lên phải luôn mang theo Thẻ lưu trú.

Cấp Thẻ lưu trú

Khi thẩm tra nhập cảnh lúc nhập cảnh vào Nhật Bản, bạn sẽ được đóng dấu phê duyệt cấp phép vào Nhật Bản lên hộ chiếu, bên cạnh đó, nếu bạn là người lưu trú trung và dài hạn theo cấp phép vào Nhật Bản thì sẽ được cấp Thẻ lưu trú.

Nếu bạn chưa được cấp Thẻ lưu trú tại thời điểm thẩm tra nhập cảnh, hãy mang hộ chiếu đến Ban Hộ tịch và cư trú của tòa thị chính quận và khai báo nơi cư trú của mình. Sau vài ngày, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo sẽ gửi Thẻ lưu trú cho bạn.

Thẻ lưu trú

Thẻ lưu trú

Cấp lại Thẻ lưu trú

Trường hợp thẻ lưu trú bị mất, bị đánh cắp, bị hủy hoại, bị hư hại hoặc bẩn đáng kể, v.v..., vui lòng đăng ký xin cấp lại thẻ lưu trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo trong vòng 14 ngày. Trường hợp thẻ lưu trú bị mất, bị đánh cắp, bạn cần phải trình báo trước với cảnh sát.

Xin cấp lại Thẻ lưu trú do bị mất, v.v... (Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản)

Hoàn trả lại Thẻ lưu trú

Khi bạn xuất cảnh sau khi hoàn thành các hoạt động tại Nhật Bản (Trừ trường hợp xuất cảnh bằng Cấp phép tái nhập cảnh), bạn phải hoàn trả lại Thẻ lưu trú cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương. Vui lòng hoàn trả lại cho cán bộ thẩm tra nhập cảnh ở sân bay (Cảng) nơi bạn xuất cảnh.

Bạn có thể phải hoàn trả lại thẻ trong một số trường hợp khác, vì vậy vui lòng tham khảo trang web của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản để biết thêm chi tiết.

Thủ tục hoàn trả lại Thẻ lưu trú và Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt (Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản)

Gia hạn thời gian lưu trú, thay đổi tư cách lưu trú

Gia hạn thời gian lưu trú

Trường hợp muốn gia hạn thời gian lưu trú hiện tại được cấp phép, vui lòng thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo trong khoảng thời gian từ 3 tháng trước ngày hết hạn cho đến ngày hết hạn lưu trú.

Thay đổi tư cách lưu trú

Trường hợp cần thay đổi mục đích lưu trú, vui lòng nhanh chóng thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo bất kể thời hạn lưu trú hiện tại của bạn.

Cấp phép vĩnh trú

Người có mong muốn sinh sống lâu dài tại Nhật Bản cần phải xin cấp phép vĩnh trú.

Cấp phép tham gia hoạt động ngoài tư cách lưu trú

Nếu bạn muốn kiếm thu nhập bằng các hoạt động không được cho phép theo tư cách lưu trú của mình, bạn cần phải nhận được “Cấp phép tham gia hoạt động ngoài tư cách lưu trú” (Ví dụ việc làm thêm của người lưu trú với tư cách du học sinh, đoàn tụ gia đình, v.v...)

Cấp phép tái nhập cảnh

Cấp phép tái nhập cảnh đặc biệt(Trường hợp quay trở lại Nhật Bản trong vòng 1 năm)

Nếu người có hộ chiếu và Thẻ lưu trú hoặc Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt đối với người vĩnh trú đặc biệt còn hiệu lực mà quay lại Nhật Bản trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất cảnh, (Trước ngày hết hạn đối với lưu trú có thời hạn dưới 1 năm. Hoặc trong vòng 2 năm đối với người vĩnh trú đặc biệt) thì không cần lấy trước Cấp phép tái nhập cảnh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương.

Người đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản bằng cấp phép tái nhập cảnh đặc biệt sẽ mất tư cách lưu trú nếu người đó không nhập cảnh lại trong vòng 1 năm(Trong vòng 2 năm đối với người vĩnh trú đặc biệt) kể từ ngày xuất cảnh, hoặc không nhập cảnh lại trước ngày hết hạn lưu trú khi thời hạn lưu trú còn dưới 1 năm.

Cấp phép tái nhập cảnh (Trường hợp rời Nhật Bản trên 1 năm)

Trường hợp người lưu trú trung và dài hạn hoặc người vĩnh trú đặc biệt muốn tạm thời rời khỏi Nhật Bản, sau đó tái nhập cảnh với mục đích giống như trong thời gian lưu trú, thì trước khi xuất cảnh, người đó cần phải được cấp phép tái nhập cảnh bởi Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo (Tối đa 5 năm hoặc trước thời hạn lưu trú đối với người có thời hạn lưu trú còn dưới 5 năm, hoặc 6 năm đối với người vĩnh trú đặc biệt)

Các loại khai báo

Các trường hợp thay đổi về cơ quan trực thuộc (Tên gọi, địa chỉ cơ quan, v.v...), thay đổi địa chỉ cư trú, ly hôn với vợ/chồng, vợ/chồng qua đời, v.v... thì cần phải khai báo trong vòng 14 ngày.

Thủ tục liên quan đến tư cách lưu trú