Nhận đặt lịch tiêm tại điểm tiêm vacxin tập trung cho người từ 16-29 tuổi bắt đầu từ 12 giờ ngày 22/9

2021-09-21

SHARE THIS ITEM

Các điểm tiêm vacxin tập trung nhận đặt lịch tiêm cho người từ 16-29 tuổi từ thứ 4 ngày 22/9:
- Sapporo Convention Center
- Tsudome
- Sapporo L. Plaza
- Sapporo Medical Association Building
- Sapporo Park Hotel
Tham khảo link dưới đây để tìm hiểu chi tiết về cách đặt lịch tiêm:
NAVI vacxin ngừa COVID-19 Sapporo
https://www.city.sapporo.jp.e.ain.hp.transer.com/2019n-cov/vaccine/index.html
Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo
https://www.sapporolife.info/vn/article/?id=102
 

 
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る