Nhận đặt lịch tiêm vacxin cho người từ 30~39 tuổi từ ngày 8/9

2021-09-07

SHARE THIS ITEM
Bắt đầu từ 12 giờ ngày 8/9, những địa điểm tiêm vacxin tập trung dưới đây sẽ tiếp nhận đặt lịch tiêm cho người từ 30~39 tuổi:
Sapporo Convention Center
Tsudome 
Sapporo L Plaza
Sapporo Medical Association Building
Hotel Emisia Sapporo (Chính quyền Hokaido tổ chức)
 
Tham khảo trang Web của Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo để tìm hiểu  cách đặt lịch tiêm.
https://www.sapporolife.info/vn/article/?id=102(Tiếng Việt)
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る