Thủ tục hoàn tiền ( hoặc miễn giảm) của quỹ nhỏ khẩn cấp và quỹ hỗ trợ tổng hợp

2022-06-03

SHARE THIS ITEM

Các công dân đã vay các quỹ khẩn cấp cấp nhỏ và các quỹ hỗ trợ tổng hợp trước tháng 3 năm 2022 sẽ được nhận một phong bì từ Hội đồng Phúc lợi Xã hội Hokkaido tới. Phong bì màu xanh lá cây trong bức ảnh. 

Các thủ tục cần thiết như miễn hoàn trả (bạn không phải trả lại) và đơn đăng ký tài khoản khi hoàn trả tiền được yêu cầu trước ngày 31 tháng 8.

Nếu có thắc mắc về thủ tục, vui lòng gọi đến Trung tâm văn phòng đặc biệt Corona (chỉ có bằng tiếng Nhật) hoặc Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài tại Sapporo.

●Trung tâm văn phòng đặc biệt Corona

TEL 0120-540-085(Thứ 2 - Thứ 6  9:00~18:00 Trừ Thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ)

●Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài tại Sapporo

https://www.sapporolife.info/article/?id=76

(Thứ 2 - Thứ 6 9:30~17:00 Trừ Thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ)

 

※Đối tượng được miễn hoàn trả

Người đi vay hoặc chủ hộ có thu nhập vào năm 2021 (thu nhập từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020) hoặc năm 2022 (thu nhập từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021) được miễn thuế cư trú.

北海道社会福祉協議会(日本語):http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/

 

社会福祉協議会封筒


 

 

SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る