Bảng điều tra thông tin người nước ngoài về dịch COVID-19 tại Sapporo

2021-12-07

SHARE THIS ITEM

Để củng cố các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn sự bùng phát đợt dịch tiếp theo tại Sapporo.

Trung tâm y tế Sapporo nhận thấy các ca nhiễm vẫn đang xuất hiện trong cộng đồng người nước ngoài tại Sapporo, việc cung cấp thông tin dễ hiểu về dịch COVID-19 cho người nước ngoài là vấn đề cần được quan tâm kịp thời. Trung tâm y tế Sapporo rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ mỗi người dân.

Để tránh việc gây ra những áp lực không đáng có cho bản thân, vui lòng chỉ chọn những câu bạn cảm thấy có thể trả lời, và chọn không công khai nếu bạn không muốn trả lời.

Đối tượng: Người nước ngoài đang sống ở Sapporo

Hạn trả lời bảng điều tra: Ngày 17/12/2021

Thời gian trả lời: Ước khoảng 5-10 phút

https://www.city.sapporo.jp.e.ain.hp.transer.com/hokenjo/ekigakutyousei/survey-foreigner-jpn2.html

※Một vài chỗ có sử dụng phần mềm dịch tự động.

Mọi thắc mắc liên hệ:

Trung tâm y tế Sapporo (Tiếng Nhật)

ekigaku_shien(at)city.sapporo.jp

※Khi gửi email that (at) bằng @

Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo(tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, và các ngôn ngữ khác thông qua dịch điện thoại)

Tel:  011-211-3678(ngày thường 9:30-17:00)

Mail:  https://plaza.kjpro.ne.jp/?id=61

Web: https://www.sapporolife.info/vn/

SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る