Hỗ trợ thực phẩm cho những người đang gặp khó khăn.

2021-11-04

SHARE THIS ITEM

Hỗ trợ thực phẩm cho những người đang gặp khó khăn.

Ngày nhận: 12/11/2021 (thứ 6) 14:00~17:00

                  13/11/2021 (thứ 7) 10:00~13:00

Địa điểm: Trung tâm giao lưu quốc tế Sapporo

Vui lòng đăng ký nhận thực phẩm theo mẫu sau:

https://plaza.kjpro.ne.jp/?id=56

 

Email phản hồi sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.

Khi đến nhận thực phẩm vui lòng cho nhân viên biết dãy số thứ tự mà bạn nhân được trong email.

Chúng tôi không hỗ trợ gửi thực phẩm qua bưu điện.

Có thể đăng ký chung cho vợ/chồng, con cái trong gia đình. Trường hợp là bạn bè, bạn cùng phòng, đồng nghiệp…. Vui lòng đăng ký theo từng cá nhân và tự đến nhận thực phẩm. (Không trao thực phẩm cho người nhận hộ).

Lần hỗ trợ thực phẩm tiếp theo vào tháng 12, dự kiến kết thúc vào tháng 1 năm sau.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo

TEL:011-211-3678 

Email: support(at)plaza-sapporo.or.jp

*Khi gửi mail thay (at) bằng @

SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る