Sapporo Convention Center nhận tiêm vacxin không cần đặt lịch trước từ 29/10 - 07/11

2021-10-27

SHARE THIS ITEM

Thành phố Sapporo tổ chức tiêm vacxin không cần đặt lịch tại Sapporo Convention Center từ ngày 29/10 trong các khung thời gian sau:
Vacxin Moderna
Đối tượng: Người có phiếu tiêm vacxin trong thành phố Sapporo, chưa tiêm mũi nào.
Lịch tiêm:
Người trên 16 tuổi: Ngày 29,30,31/10; 1,2,5,6,7/11
Người từ 12-15 tuổi: Ngày 29/10; 1,2/11
Thời gian: 9:30~12:00; 12:10~14:30

Thông tin chi tiết tham khảo:
https://www.city.sapporo.jp.e.ain.hp.transer.com/2019n-cov/vaccine/yoyakunasi.html

SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る