Điểm tiêm vacxin tập trung ngừa COVID-19 tại Sapporo sẽ ngừng hoạt động từ tháng 11 trở đi!

2021-10-20

SHARE THIS ITEM

Điểm tiêm vacxin tập trung ngừa COVID-19 tại Sapporo sẽ ngừng hoạt động từ tháng 11 trở đi. Lịch cụ thể dưới đây:
Người chưa tiêm vacxin, vui lòng nhanh chóng đặt lịch!
Lịch ngừng nhận đặt lịch tiêm mũi 1 tại các địa điểm tiêm vacxin tập trung:
● Sapporo convention center (Moderna) ngày 7/11
● Sapporo Medical Association Building (Pfizer) ngày 31/10
● Sapporo Park Hotel (Pfizer) ngày 21/11
※ Tsudomu, Sapporo L plaza hiện tại đã ngừng tiêm vacxin.
Thông tin chi tiết tham khảo:
Navi hướng dẫn vacxin ngừa COVID-19 Sapporo:
https://www.city.sapporo.jp.e.ain.hp.transer.com/2019n-cov/vaccine/yoyaku1.html

SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る