Hỗ trợ phiên dịch y tế, hướng dẫn tìm kiếm bệnh viện, đặt lịch khám cho người nước ngoài tại Sapporo.

2021-10-30

SHARE THIS ITEM

Để giúp cho người nước ngoài đang sinh sống ở Sapporo, dễ dàng hơn khi đi khám bệnh tại bệnh viện, thành phố Sapporo bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm, đặt lịch khám bệnh… Hiện tại có thể tìm kiếm bệnh viện bằng ngôn ngữ nước ngoài (phiên dịch trực tiếp qua 4 loại ngôn ngữ và phiên dịch qua điện thoại qua 16 loại ngôn ngữ khác)
Ngoài hỗ trợ dịch qua 20 loại ngôn ngữ qua điện thoại còn có tình nguyện viên phiên dịch trực tiếp qua tiếng Anh, tiếng Trung.
 
「Hỗ trợ phiên dịch y tế cho người nước ngoài tại Sapporo 2021」Sapporo Hospital Reservation Hotline
Đường dây nóng hỗ trợ đặt lịch khám sức khỏe:
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng hàn, tiếng Việt + 16 loại ngôn ngữ khác qua điện thoại.
https://beborn.jp/sapporo_hospitalreserve/vt/

 
*Trường hợp cấp cứu, hãy liên hệ ngay tới 「Trung tâm cấp cứu Sapporo」#7119(hoặc 011-272-7119) hỗ trợ 24/7 Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Mã Lai, tiếng Nga.
 

 

「Hỗ trợ phiên dịch y tế cho người nước ngoài tại Sapporo 2021」

チラシ

SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る