Gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 30/9

2021-09-13

SHARE THIS ITEM
Gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Hokkaido đến hết ngày 30/9 do tình tình lây nhiễm COVID-19 vẫn tăng cao.
Đặc biệt Silver Week bắt đầu từ cuối tuần này (2 ngày nghỉ cuối tuần và 2 ngày nghỉ lễ), do vậy hãy hạn chết tuyệt đối ra ngoài khi không cần thiết. (Di chuyển tới nơi ngoài Hokkaido hoặc nơi tập trung đông người)
 
Thông điệp từ thị trưởng Sapporo (10/09) *dịch tự động
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る