Hỗ trợ thực phẩm cho người nước ngoài đang gặp khó khăn

2021-09-10

SHARE THIS ITEM
Thời gian: 17/9/2021 (thứ 6) 14:00~17:00
                18/9/2021 (thứ 7) 10:00~13:00
Địa điểm: Trung tâm giao lưu quốc tế Sapporo
Vui lòng đăng ký nhận thực phẩm theo mẫu sau:
https://plaza.kjpro.ne.jp/?id=56

Email phản hồi sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.
Khi đến nhận thực phẩm vui lòng cho nhân viên biết dãy số thứ tự mà bạn nhận được trong email.
※Chúng tôi không hỗ trợ gửi thực phẩm qua bưu điện.
※Có thể đăng ký chung cho vợ/chồng, con cái trong gia đình. Trường hợp là bạn bè, bạn cùng phòng, đồng nghiệp…. Vui lòng đăng ký theo từng cá nhân và tự đến nhận thực phẩm. (Không trao thực phẩm cho người nhận hộ).
 
Mọi thắc mắc liên hệ: Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo
TEL:011-211-3678  E-mail: support(at)plaza-sapporo.or.jp*Khi gửi mail thay (at) bằng @
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る