Tin tức đa ngôn ngữ Sapporo số.170

2021-05-10

SHARE THIS ITEM
=========================
1.Các bản tin trong Trang tin tức đa ngôn ngữ sẽ được đính kèm Furigana
2. Xét nghiệm AIDS miễn phí (thông tin từ thành phố Sapporo)
=========================
1. Các bản tin trong Trang tin tức đa ngôn ngữ sẽ được đính kèm Furigana
 
Các bản tin bằng tiếng Nhật sẽ được đính kèm Furigana nhằm giúp bạn đọc tin tức dễ dàng hơn. Hãy truy cập trang Web nhé!
https://www.sapporolife.info/newsletter/articles/

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Trung tâm giao lưu quốc tế Sapporo
 
TEL: 011(211)2105
https://plaza.kjpro.ne.jp/?id=2
 
----------------------------------------------------------------
Xét nghiệm AIDS miễn phí (thông tin từ thành phố Sapporo)
 
Xét nghiệm AIDS được tổ chức miễn phí và không yêu cầu bạn phải cung cấp thông tin về danh tính, nơi ở hiện tại. Nếu bạn có nguyện vọng, vui lòng chọn 1 trong 4 lịch kiểm tra dưới đây và đặt lịch trước. Ngoài xét nghiệm AIDS, bạn cũng có thể xét nghiệm bệnh giang mai.
①Xét nghiệm AIDS vào ngày nghỉ
 
Thời gian:Chủ nhật ngày 6 tháng 6 từ 10:00 - 11:30
Địa điểm:Trung tâm sức khỏe Shiroishi (Shiroishi ku, Nangodori 1, Minami)
Số lượng:30 người
②Xét nghiệm AIDS vào buổi tối
 
Thời gian:thứ ba của tuần thứ 2 trong tháng từ 18:00 - 19:30
Địa điểm:Trung tâm sức khỏe Shiroishi (Shiroishi ku, Nangodori 1, Minami)
Số lượng: 20 người
 
Xét nghiệm AIDS vào ngày thường
 
Địa điểm: Trung tâm sức khỏe các quận (tổ chức mỗi tháng 1 lần)
※Lịch xét nghiệm ở mỗi quận sẽ khác nhau
④ Xét nghiệm AIDS vào thứ bảy
Thời gian:Thứ bảy từ 16:00 - 19:00
Địa điểm:Circle Sapporo (Chuo ku,Minami 1,Nishi 6, tòa nhà Asahishinkin)
 
Đăng ký:
②: Trung tâm giải đáp Sapporo
TEL: 011(222)4894
Email: info4894@city.sapporo.jp
③ Liên hệ trung tâm sức khỏe các quận (tiếng Nhật)
④ Truy cập trang Web http://circle-sapporo.com/index-en.html
=======================
<Tin tức, sự kiên tại Sapporo tháng này>
https://www.city.sapporo.jp/somu/koho-shi/202105/link_oshirase.html
 
What’s on in Sapporo? Số tháng 5 đã được phát hành (tiếng Anh)
https://kokusaijosei.wix.com/hiwasince75#!untitled/c1yzj
 
https://www.facebook.com/WhatsoninSapporo?ref=hl
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る