【Trang Web tiếng Việt về vacxin ngừa COVID-19 đã được hoàn thiện!】

2021-05-14

SHARE THIS ITEM
Đây là trang Web thông báo tình hình và phương án tiêm vacxin cho người nước ngoài tại Sapporo.(Đối tượng hiện tại là người trên 75 tuổi)
https://www.sapporolife.info/vn/article/?id=102
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る