【Phiếu tiêm vacxin ngừa COVID-19 sẽ được gửi đến những người trên 75 tuổi】

2021-05-11

SHARE THIS ITEM
Thông báo của thành phố Sapporo và Phiếu tiêm vacxin ngừa COVID-19 sẽ được gửi đến những người trên 75 tuổi (sinh trước ngày 1/4/1947)
Ảnh bên dưới là phong bì sẽ nhận được.
Hiện tại, chúng tôi đang nhanh chóng hoàn thiện trang Web thông báo tình hình tiêm vacxin và phương án tiêm vacxin cho người nước ngoài. Mong bạn vui lòng chờ thêm chút thời gian!
 
 
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る