【Về lịch tiêm chủng vacxin dịch bệnh COVID-19 tại Sapporo (thông báo của thành phố Sapporo)】

2021-04-30

SHARE THIS ITEM

Thành phố Sapporo đã bắt đầu tổ chức tiêm chủng vacxin cho nhân viên đang làm việc tại các bệnh viện và người cao tuổi tại các trung tâm dưỡng lão trong tháng 4.

Từ tháng 5 trở đi, thành phố sẽ bắt đầu tiêm chủng vacxin cho người dân từ 75 tuổi trở lên (những người sinh trước ngày 1 tháng 4 năm 1947).

Phiếu tiêm chủng sẽ được gửi đến nhà sau thứ 2 ngày 10 tháng 5. Nhất định phải kiểm tra thư được gửi từ thành phố Sapporo.

Vui lòng liên lạc trước với nhân viên y tế tại bệnh viện nơi bạn thường xuyên đến ( hoặc bác sỹ gia đình ) để được tư vấn. Nếu bạn không thể tiêm vacxin tại bệnh viện nơi bạn thường xuyên đến hoặc không có bác sỹ gia đình, vui lòng đến địa điểm tiêm chủng vacxin tập trung (tòa nhà Sapporo L plaza hoặc Sapporo Park Hotel).

Bắt đầu từ thứ 4 ngày 19 tháng 5, bạn có thể đặt lịch tiêm chủng qua điện thoại hoặc online. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm giải đáp về tiêm chủng vacxin dịch bệnh COVID-19 Sapporo

Điện thoại: 011-351-8646 (9:00~18:00) hàng ngày

Hỗ trợ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn

SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る