Tin tức đa ngôn ngữ Sapporo (ngày 12/4) .Thông tin từ thành phố Sapporo

2021-04-20

SHARE THIS ITEM

Thông báo từ thành phố Sapporo về thay đổi mức phí bảo hiểm hưu trí quốc gia (Nenkin)

Từ tháng 4, phí Nenkin sẽ tăng từ 16,540 yên lên 16,610 yên mỗi tháng. Phiếu thanh toán sẽ được Quỹ lương hưu Nhật Bản gửi đến.

Ngoài ra, những người thuộc các trường hợp sau đây cần thông báo với bộ phận Nenkin ở quận nơi bạn đang sinh sống.

① Những người không còn tham gia bảo hiểm ở công ty (厚生年金) (tương tự đối với vợ / chồng phụ thuộc)

② Vợ / chồng không còn phụ thuộc vào người tham gia bảo hiểm ở công ty (do tăng thu nhập, ly hôn, v.v.)

 

=========================

Thông báo từ thành phố Sapporo về nộp đơn xin Trợ cấp nuôi con.

Bạn có thể nhận được phần chênh lệch tương đương như một khoản trợ cấp, nếu số tiền trợ cấp nuôi con cao hơn số tiền bạn đang nhận từ lương hưu dành cho người khuyết tật, v.v. từ tháng 3 năm 2021.

Những người đủ điều kiện nhận Trợ cấp nuôi con trong tương lai có thể nộp đơn trước. Nếu đơn được nộp trước thứ Tư, ngày 30 tháng 6, bạn có thể nhận được khoản trợ cấp cho tháng 3 hoặc tháng sau khi trở thành cha mẹ đơn thân.

 

=========================

Thông báo từ thành phố Sapporo về phái cử nhân viên hỗ trợ cuộc sống hàng ngày cho các gia đình đơn thân.

Chúng tôi sẽ cử nhân viên hôc trợ nếu bạn cần giúp đỡ về sinh hoạt do phải tăng ca đột xuất hoặc bị ốm, hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống do chưa quen với môi trường sống mới. Để nhận hỗ trợ, vui lòng đăng ký trước.

Đối tượng :

①Cha/mẹ đơn thân đang nuôi con dưới 20 tuổi

②Góa phụ

Chi phí:

①Hộ gia đình gặp khó khăn / hộ gia đình được miễn thuế thành phố: Miễn phí

②Hộ gia đình nhận trợ cấp nuôi dạy trẻ: 150 yên/ giờ

③ Các hộ gia đình khác: 300 yên/giờ

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn thành phố Sapporo

011 (222) 4894 (tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn)

-----------------------------------------------------------------------------------

SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る