Lịch tiêm vacxin dành cho người dưới 59 tuổi

2021-08-06

SHARE THIS ITEM
Tại buổi họp báo hôm nay của thị trưởng Sapporo, lịch tiêm vacxin tại địa điểm tiêm tập trung dành cho người dưới 59 tuổi đã được công bố cụ thể như sau:
●50~59tuổi:Nhận đặt lịch tiêm từ 11/8(thứ 4)(Tiêm chủng từ 16/8)
●40~49tuổi:Nhận đặt lịch tiêm từ 25/8(thứ 4)(Tiêm chủng từ 30/8)
●30~39tuổi:Dự kiến đầu tháng 9
●Dưới 29 tuổi:Dự kiến cuối tháng 9

Truy cập trang Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo để tìm hiểu cách đặt lịch tiêm.
https://www.sapporolife.info/vn/article/?id=102 (tiếng Việt)
 

 
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る