Vacxin tại Sapporo ngày 20/07

2021-07-20

SHARE THIS ITEM
Trang thông tin về tiêm vacxin ngừa COVID-19 tại sapporo đã được cập nhật mới ngày 20/07.
 
Vui lòng truy cập trang hàng ngày để tìm hiểu thông tin về tình hình điều chỉnh lịch hẹn tiêm vacxin, đối tượng tiêm, địa điểm tiêm vacxin tại Sapporo.
 
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る