Trang Web của Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài Sapporo được thành lập.

2021-03-31

SHARE THIS ITEM

Các thông tin cần thiết liên quan đến đời sống, thủ tục hành chính cho người nước ngoài sinh sống tại Sapporo,v.v… sẽ được cập nhật bằng tiếng Nhật, tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt.

Vui lòng xem trên trang Web
https://www.sapporolife.info/vn/

SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る