【Bạn hiểu gì về sơ tán, lánh nạn?】

2021-07-12

SHARE THIS ITEM
Giới thiệu những thông tin cần phải biết khi xảy ra thảm họa, thiên tai ngoài dự báo.
Khi mưa lớn kéo dài có thể gây lũ lụt, sạt lở đất, cơ quan khí tượng Nhật Bản và cơ quan khí tượng Sapporo sẽ gửi đi thông báo kêu gọi sơ tán.
【Cảnh báo cấp độ 1】Mưa lớn có thể xảy ra.
 
【Cảnh báo cấp độ 2】Đã có thông báo về mưa lớn và lũ lụt. Cần phải theo dõi dự báo thời tiết.
 
【Cảnh báo cấp độ 3】[Sơ tán người cao tuổi]
Những người gặp khó khăn di chuyển, cần phải sơ tán sớm. ( người cao tuổi, người bị thương, người có con nhỏ)
 
【Cảnh báo cấp độ 4】[Lệnh sơ tán(khẩn cấp)]
Sơ tán tất cả mọi người.
    Di chuyển đến nơi lánh nạn, hoặc những tòa nhà cao tầng... Hãy tự bảo vệ mình.
 
【Cảnh báo cấp độ 5】 [Thông tin xảy ra thảm họa]
Đang xảy ra lũ lụt và sạt lở đất, cần sơ tán để bảo vệ tính mạng.
 
Những người đang ở trong vùng an toàn, không cần phải sơ tán. Nếu không chắc chắn có phải sơ tán hay không, hãy kiểm tra bản đồ thiên tai; cổng thông tin phòng chống thiên tai; ứng dụng phòng chống thiên tai thành phố Sapporo “SONAE”.
 
◆「Cổng thông tin phòng chống thiên tai」Cung cấp thông tin chi tiết về thiên tai với 11 ngôn ngữ(dịch tự động)
https://bousai.city.sapporo.jp/?p=top
◆ Ứng dụng phòng chống thiên tai thành phố Sapporo “SONAE”: Có thể kiểm tra địachỉ nơi lánh nạn.(tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn)
https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/apri.html
 
vietnam
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る