Bắt đầu mở đăng ký nhận phiếu tiêm vacxin ngừa COVID-19 cho những người từ 16 đến 64 tuổi, đang mắc bệnh lý nền

2021-06-18

SHARE THIS ITEM
Từ ngày 17/06, những người từ 16 đến 64 tuổi, đang mắc bệnh lý nền có thể đăng ký nhận phiếu tiêm vacxin ngừa COVID-19 (người đang đăng ký cư trú tại Sapporo).
Danh sách bệnh lý nền và cách đăng ký :
https://www.sapporolife.info/vn/article/?id=102#id17a1db6d3102f9
 
Hãy truy cập 「Về tiêm vacxin ngừa COVID-19 tại Sapporo」để cập nhập thông tin với mất về đối tượng được tiêm vacxin hiện tại, địa điểm tiêm vacxin, cách đặt lịch tiêm vacxin,...
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る