Hạn nộp báo cáo tình hình về nhận trợ cấp cho trẻ em và các quyền lợi đặc biệt: ngày 30 tháng 06

2021-06-17

SHARE THIS ITEM
Những người nhận trợ cấp nuôi dạy trẻ cần phải nộp báo cáo thường niên vào tháng 6 về tình hình nuôi dạy trẻ và thu nhập.
Hình ảnh bên dưới là phong bì sẽ gửi đến.
Xin lưu ý: Nếu bạn không nộp bản báo cáo này, bạn có thể sẽ không nhận được trợ cấp cho kỳ tiếp theo.
Vui lòng gửi kèm bản copy giấy bảo hiểm của : Người đại diện nhận trợ cấp, người phụ thuộc (vợ hoặc chồng), và trẻ em khi nộp bản báo cáo.
Cách nộp bản báo cáo:
Nộp mẫu đơn báo cáo đã điền đầy đủ thông tin, bản copy giấy bảo hiểm vào trong phong bì trống được gửi kèm trong phong bì như hình bên dưới. Dán tem giá trị 84 yên bên ngoài, rồi bỏ vào hòm thư bưu điện.
Hạn nộp:
Trước thứ 4 ngày 30 /6/2021.
※ Nếu bạn đến nộp trực tiếp tại tòa thị chính quận, vui lòng nộp trước ngày hạn bên trên.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Tổng đài giải đáp thành phố Sapporo
Tel: 011-222-4894(Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật, tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn)
児童手当封筒
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る