Phiếu tiêm Vacxin sẽ được gửi đến người trong độ tuổi từ 65 đến 74 tuổi.

2021-06-15

SHARE THIS ITEM
Thành phố Sapporo sẽ gửi phiếu tiêm vacxin đến người trong độ tuổi từ 65 đến 74 tuổi (người sinh trước ngày 1/4/1957)
Trong khoảng ngày 8/6 đến ngày 16/6 phiếu tiêm vacxin sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thứ từ 74 tuổi trở xuống.
Hình ảnh bên dưới là phong bì sẽ nhận được.
Sau khi nhận được phong bì, bạn có thể đặt lịch hẹn tiêm.
Hãy truy cập trang Web Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài để tìm hiểu về cách đặt lịch hẹn.
 
SHARE THIS ITEM

一覧へ戻る